No items found.

Miten osallistuva budjetointi toteutetaan? - Lahden kaupungin avaimet onnistumiseen

March 27, 2023
Reading Time:
{{ reading-time }}
Keywords:
City
Osallistuva budjetointi
Finland

https://maptionnaire.com/miten-osallistuva-budjetointi-toteutetaan

 Lahden kaupunki aloitti vuonna 2020 ensimmäisen koko kaupungin kattavan osallistuvan budjetoinnin (OsBu) hankkeen. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa asukkaita pyydetään päättämään budjetin kohdistamisesta. Osallistuvan budjetoinnin päätavoitteita ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, päätöksenteon avoimuuden lisääminen ja julkisten varojen käytön tehokkuus.

Lahden budjetti vuodelle 2020 oli 100 000 euroa. Vuonna 2021 kaupunki päätti toteuttaa hankkeen uudelleen kaksinkertaisella 200 000 euron budjetilla, koska aiempi projekti onnistui erinomaisesti. "Asukkaat ovat todella löytäneet osallistuvan budjetoinnin ja ottaneet sen omakseen", vahvistavat OsBu-koordinaattorit Tia Mäkinen ja Sanna Virta.

Osallistuvan budjetoinnin malli Lahdessa

                   

                                 

OsBu-projektin voi toteuttaa monella eri tavalla. Lahdessa hanke esimerkiksi jaettiin neljään vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe

Kaupunki pyysi asukkaita kertomaan hyvinvointia ja ympäristöä kehittäviä, yhteisöä vahvistavia ja lapsien ja nuorten tekemisen mahdollisuuksiin liittyviä ideoita. Ideoiden oli oltava ei-kaupallisia ja realistisia, että ne olisivat toteutettavissa ja ylläpidettävissä (ei siis yksisarvispuistoja tai aikamatkakoneita).

Kaupunki myös valitsi 12 vapaaehtoista OsBu-kumppania. Yhteistyökumppanit olivat tavallisia asukkaita eri puolilta Lahtea. Heidän tehtävänä oli tukea hanketta omalla alueellaan. "Heidän panoksensa on ollut korvaamaton hankkeen tunnettuuden levittämisessä ja yhteydenpidossa asukkaisiin", toteavat Mäkinen ja Virta.

Toinen vaihe

Hankkeen toinen vaihe keskittyi arvioimaan esitettyjä ideoita ja valitsemaan parhaat jatkokehitettäviksi työpajoissa asukkaiden kanssa. 

Kolmas vaihe

Kolmannessa vaiheessa äänestettiin. Ideat jaettiin kaupungin neljän pääalueen kesken, 40 000 euron budjetilla kullekin alueelle. Jäljelle jäävä 40 000 euroa varattiin koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. Asukkaat äänestivät Maptionnaire-kyselyssä tai vaihtoehtoisesti paperilla paikallisissa kirjastoissa. 

Lahtelaisista äänesti 4 691 (4 %), joka oli 0,6 % enemmän kuin pilottihankkeessa vuonna 2020. Voittavia ehdotuksia oli 33. Niihin kuului muun muassa:

  • Aloite, joka tarjosi teini-ikäisille kesätöitä julkisten tilojen ylläpidossa.
  • Useat ulkoiluun ja vapaa-aikaan liittyvät aloitteet, kuten luontopolut ja leikkipuistot.
  • Valvottu pyöräpysäköinti Lahden keskustassa (töihin ja kouluun matkustaminen ilman huolta pyörien varastamisesta).
  • Kauppatorin elvyttäminen kutsuvammaksi ja monikäyttöisemmäksi.

Neljäs vaihe

Voittaneiden ehdotusten täytäntöönpano vuosina 2022–2023. 

Asukkaat olivat erittäin kiinnostuneita OsBu-hankkeesta. Myös kaupunki oli erittäin tyytyväinen – erityisesti siihen, miten se osallisti nuoria. Työikäiset aikuiset olivat aktiivisin äänestäjäryhmä. Heillä on harvoin aikaa osallistua perinteisin keinoin, kuten työpajoissa ja kaupunkikokouksissa. Ja mikä parasta, 18 prosenttia vastaajista oli kouluikäisiä lapsia!

Havaittiin myös, että eri osastojen OsBu-yhteistyö auttoi purkamaan kaupungin hallinnon siiloutumista – vaikka prosessia pitääkin kehittää edelleen. 

Lahden ohjeita OsBu-hanketta pilotoiville kunnille:

1 - Valitse omalle yhteisöllesi toimiva OsBu-malli 

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä tapaa. Tutustu siis eri vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin ennen valintaa. Konsultoi myös julkisia ja paikallisia verkostoja!

2 - Varaa riittävästi aikaa 

Lahdessa prosessin julkinen osuus ideoiden keruusta äänestyksen loppuun kesti noin 4,5 kuukautta – aika on pidempi, kun mukaan lasketaan sitä edeltänyt valmisteluvaihe. 

3 – Verkostoidu ja tiedota 

Laadi strategia asukkaiden tiedottamiseen hankkeesta. Ole yhteydessä paikallisiin organisaatioihin, verkostoihin ja tiedotusvälineisiin. Lahti suosittelee erityisesti eri alueiden vapaaehtoisten OsBu-kumppaneiden mukaan ottamista.

4 – Varmista, että kaupungin hallinnon eri osastot ovat sitoutuneet hankkeeseen 

Kuten kaikessa uudessa, kohtaat skeptisyyttä ja vastustusta. OsBu-tulokset ovat kuitenkin pilotoinnin arvoisia, kuten paikallisyhteisön, asukkaiden ja kunnan eri sidosryhmien välisen kumppanuuden vahvistamisen kannalta.

Nyt on aika aloittaa osallistuva budjetointi

Vajaan 120 000 asukkaan Lahti on Suomen 9. suurin kaupunki. Kaupunki sai asukkailtaan myönteisen vastaanoton uuden lähestymistavan edelläkävijänä ja toteuttajana. Vertailun vuoksi vastaava lopputulos Saksan, Espanjan ja Kanadan 9. suurimmissa kaupungeissa vaatisi yhteensä 14 000, 15 000 ja 24 000 vastausta. 

Kaupunkisuunnittelun ja asukasosallisuuden suunnannäyttäjät korjaavat jo hedelmää asukkaita osallistaviin ratkaisuihin kohdennetuista investoinneistaan. Maptionnairen osallistuvan budjetoinnin ratkaisussa nämä menetelmät ovat kaikkien saatavilla! 

Lahtelaiset löysivät osallistuvan budjetoinnin. Viestimme oli: “Anna ideasi ja äänesi. Sinä päätät, kaupunki toteuttaa.” Osallistuva budjetointi on nyt koko kaupungin juttu ja vapaaehtoiset sponsorit ovat tehneet arvokasta työtä! Raikas visuaalinen ilme on menestys.
Kaupunkisuunnittelutiimi, Lahden kaupunki

Voit katsoa tallenteen Maptionnairen osallistuvan budjetoinnin webinaarista. Tallenne aukeaa tiedot täyttämällä. Webinaarissa asukasosallistamisen asiantuntijamme kertovat, mitä OsBu on ja miten kaupunki tai paikallishallinto voi hyödyntää menetelmää.

Oletteko kiinnostuneita hyödyntämään osallistuvaa budjetointia kaupunkisi päätöksenteon tukena?

Maptionnaire on helppokäyttöinen alusta, jolla suoraviivaistatte OsBu-kokonaisuuden ideoiden keräämisestä ehdotusten äänestämiseen ja kommunikoitte projektin kaikki vaiheet läpinäkyvästi kaupungin asukkaille.
Kerromme mielellämme lisää Maptionnairen OsBu-ominaisuuksista 30 min mittaisessa tapaamisessa.
Varaa demo

You'll also enjoy reading:

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.