News

Maptionnaire palkittiin kansainvälisestä osaamisesta ja vahvoista referensseistä kasvuyritysten Smart City -sarjassa

June 4, 2019
Reading Time:
{{ reading-time }}
Keywords:
Accolades
KasvuOpen
Smart City

https://maptionnaire.com/2019-6-4-maptionnaire-palkittiin-kasvuyritysten-smart-city-sarjassa

 Maptionnaire valittiin voittajaksi kasvuyrityksille suunnatussa Kasvu Open -ohjelman Smart City -sarjassa. Tuomaristo arvosti erityisesti Maptionnairen innovativiista tuotetta ja substanssiosaamista kaupunkisuunnittelussa, vahvaa kasvua sekä lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä referenssejä. Maptionnaire-palvelun ja Mapita Oy:n tarina sai varsinaisesti alkunsa vuonna 2011. Palvelun kehitystyön pohjana olivat havainnot siitä, että kaupunkisuunnittelijat eivät saa kattavasti palautetta asukkailta esimerkiksi kaavamuutosten yhteydessä.

Maptionnairen tarkoitus on alun alkaen olla kansainvälinen palvelu, jota voivat käyttää kaupungit, yritykset, yhteisöt ja tutkijat missä päin maailmaa tahansa. Tämä heijastuu myös Maptionnairen asiakaskunnassa: tällä hetkellä palvelu on käytössä yli 80 maassa Euroopassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja USA:ssa.

“Tämä palkinto vahvisti käsitystämme, että olemme oikealla tiellä: haluamme palvella kaupunkeja ja yrityksiä ympäri maailman. Kansainvälinen asiakaskuntamme myös mahdollistaa sen, että asiakkaamme voivat jakaa parhaita osallistamisen käytäntöjä maailmanlaajuisesti kaupunkisuunnittelun projekteissa”, toteaa Maptionnairen toimistusjohtaja Maarit Kahila. “Aiomme myös jatkossa panostaa vahvasti tuotteemme kehittämiseen ja asiakkaidemme palvelemiseen kansainvälisestä näkökulmasta”, jatkaa Maarit.

Kasvu Open on Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma. Smart City -sarjaan osallistuvat yritykset kehittävät älykkäiden kaupunkien, asumisen ja rakentamisen ratkaisuja sekä asukkaiden digitaalisia palveluita ja yhteisöllisyyttä lisääviä palveluita. Voittajayritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin, jossa palkitaan parhaimmat kasvuyritykset. Lisätietoa löydät Kasvu Openin kotisivuilta: https://www.kasvuopen.fi/.  

You'll also enjoy reading:

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.