Tech Developments

Tech News: Saavutettavuus Maptionnairessa

December 7, 2021
Reading Time:
{{ reading-time }}
Keywords:
Finland
Accessibillity

https://maptionnaire.com/saavutettavuus-maptionnairessa

Saavutettavuus tarkoittaa Maptionnairelle sitä, että kaikilla palvelun käyttäjillä on pääsy karttapohjaisen kyselytyökalumme pariin. Olemme kehittäneet saavutettavuuttamme vuosien saatossa entistä paremmaksi.

Maptionnaire-palvelu täyttää kaikki kriittiset saavutettavuusvaatimukset ja lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).Maptionnairen saavutettavuus on meille tärkeä asia. Pyrimme siihen, että Maptionnaire-palvelu ja sen toiminnallisuudet vastaavat parhaita saavutettavuuskäytänteitä ja noudattavat säädöksiä. Teemme tämän esimerkiksi huolehtimalla siitä, että kyselyn elementit ovat asianmukaisesti koodattu, jotta ruudunlukijat ja muut avustavat teknologiat voivat auttaa kyselyn täyttämisessä. Maptionnaire-ohjelmisto on yksi harvoista Suomessa, jotka täyttävät kaikki saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden kehittäminen on jatkuva prosessi

Saavutettavan Maptionnairen kehittäminen on prosessi, jossa on aina parantamisen varaa. Saavutettavuus ja avustavat teknologiat kehittyvät koko ajan, emmekä pysty tyhjentävästi testaamaan kaikkia toiminnallisuuksia parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi. Tiimimme Mapitalla on sitoutunut saavutettavuuden edistämiseen. Korjaamme havaittuja puutteita saavutettavuudessa aina kun se vain on mahdollista. Otamme mielellämme vastaan parannusehdotuksia.

Taustakartat ja muut verkon kautta toimivat karttarajapinnat eivät valitettavasti ole yhteensopivia erilaisten saavutettavuusteknologioiden kanssa. Tämä on asia, johon emme pysty vaikuttamaan. Suomen laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivissä on tästä johtuen poikkeus kartoille ja karttapalveluille.

Jos haluat kuulla Maptionnaire-alustasta lisää, varaa tästä aika veloituksettomaan 1:1-demoon.

Käymme kanssasi 30 minuutin aikana alustamme ominaisuudet ja vastaamme kysymyksiisi.
varaa demo

You'll also enjoy reading:

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.