News

Helpotusta asukaspalautteen hallintaan Maptionnairen kaavapalautejärjestelmän avulla

May 9, 2019
Reading Time:
{{ reading-time }}
Keywords:
Automized Public Hearing

https://maptionnaire.com/kaavapalautejarjestelma

 Read the English version about Automized Public Hearing here.

Kaavapalautejärjestelmämme suoraviivaistaa kaavoitukseen liittyvän asukaspalautteen keräämistä, tallentamista ja hallintaa kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Kaavapalautejärjestelmä on suunniteltu erityisesti helpottamaan prosesseja, joihin sisältyy lakisääteisiä velvoitteita asukkaiden palautteiden, mielipiteiden ja kommenttien dokumentoimiseksi.

Perinteisempi asukkaiden julkinen kuuleminen on tyypillisesti työläs ja aikaa vievä prosessi, jossa on omat byrokraattiset koukeronsa. Julkisen kuulemisen kautta saatu data ei yleensä edusta kohderyhmää kattavasti, minkä lisäksi osallistumisaste jää tyypillisesti alhaisemmaksi kuin esimerkiksi kaavapalautejärjestelmän avulla. Lisäksi julkisessa kuulemisessa asukkaiden ymmärrys selvityksen alla olevasta asiasta voi olla suppea tai vääränlainen, mikä voi johtaa heidän itsensä kannalta vääränlaisen palautteen jättämiseen.  Kerätty avoin palaute on usein eri kanavissa – avoin tekstidata on työlästä analysoida, ja tuloksista on aikaa vievää rakentaa selkeää toimintasuunnitelmaa.

                   

Maptionnairen kaavapalautejärjestelmän avulla

Resurssit vapautuvat tiedon hallinnasta tiedon hyödyntämiseen

Kaavapalautejärjestelmä on pilotoitu yhdessä Espoon kaupungin kanssa, ja se tukee kaupungin älykkään kaupunkikehityksen (Smart City) linjausta. Kaavapalautejärjestelmän avulla siirretään kustannusten painopistettä tiedon hallinnasta tiedon hyödyntämiseen ja analysointiin. Konseptille myönnettiin vuonna 2018 innovaatiopalkinto. Kaavapalautejärjestemä auttaa Espoon kaupunkia ja sen kaupunkisuunnittelijoita ratkaisemaan heidän tyypillisesti kohtaamiaan ongelmia, sanotaan palkinnon myöntämisperusteissa. Suunnittelijat voivat saada huomattavia määriä palautetta asukkailta etenkin merkittävien yleissuunnitelmien yhteydessä. Palaute asukkailta voi tulla lähes missä muodossa tahansa, mikä lisää suunnittelijoiden työmäärää. Tiedon järjestäminen ja arkistointi on työlästä ja vie aikaa tulosten analysoinnilta.

Kaavapalautejärjestelmän avulla asukkaat voivat kommentoida kaupungin suunnitelmia verkossa Maptionnairen helppokäyttöisessä palvelussa, johon kaikki vastaukset tallentuvat yhteneväisessä muodossa. Jokaisesta vastauksesta voidaan tulostaa PDF-muotoinen raportti, joka voidaan toimittaa automaattisesti asukkaalle ja kaupunkien suunnittelujärjestelmiin. Kaavapalautejärjestelmä poistaa siten tarpeen erikseen arkistoida asukkaiden vastaukset ja palaute on saatavilla strukturoidussa digitaalisessa muodossa analysointia varten. Espoon kaupunki sai pilottiprojekteissaan kaksi-kolmasosaa palautteesta kerättyä Maptionnairen palvelun avulla, mikä johti merkittäviin kustannussäästöihin.

 Tutustu Espoon kaupungin kokemuksiin osallistuvan budjetoinnin hyödyntämisestä suunnittelukonfliktin sovittelussa täältä. (Artikkeli englanniksi)

Oletko kiinnostunut selvittämään, voisiko Maptionnaire helpottaa sinun kaupunkisi suunnitteluprosesseja?

Varaa aika ja keskustelemme palvelusta yksityiskohtaisemmin. Määritämme yhdessä tarpeesi, projektin aikataulun ja aloituksen.
Autamme sinua raportin sisällön ja ulkomuodon suunnittelussa, raportin toimitusprosessin määrittelyssä sekä testauksessa ja seurannassa.
Varaa 30 min demo

You'll also enjoy reading:

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.